Veřejná zakázka: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro statutární město Chomutov s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 588
Systémové číslo: P17V00000167
Evidenční číslo zadavatele: P17V00000167
Datum zahájení: 28.08.2017
Nabídku podat do: 08.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro statutární město Chomutov s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování lesního hospodářského plánu (dále také „plán“), který bude vyhotoven dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, pro všechny pozemky sloužící k plnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Chomutova, spravovaných Městskými lesy Chomutov, příspěvkovou organizací, jejímž hlavním účelem je zabezpečení správy lesů ve vlastnictví zřizovatele. Lesní hospodářský plán bude vyhotoven na období 10 – ti let, tj. s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.
Předmětný rozsah díla je stanoven na 3000,4022 ha (výměra lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města Chomutova).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky