Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro statutární město Chomutov s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028
Odesílatel Radka Zemanová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2017 16:12:10
Předmět Výzva k podání nabídky

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na výše uvedenou akci.

S pozdravem

Radka Zemanová
Odbor rozvoje a investic


Přílohy
- Výzva - Vyhotovení lesního hospodářského plánu.pdf (874.78 KB)