Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Platební elektronické benefitní karty cafeteria pro zaměstnance statutárního města Chomutova a MěPo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Svislé dopravní značení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 04.12.2019 11:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 03.12.2019 13:30
Platební bezhotovostní automaty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2019 19.11.2019 10:00
IS automatizované správy dopravních přestupků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Revize elektro na zařízení VO a Objektech TSmCH pro rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 20.11.2019 11:00
"Oprava kompozitních mol č. 1 - 8 na Kamencovém jezeře"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2019 11.11.2019 12:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 12.11.2019 13:30
Pořízení vyvážeče pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2019 04.11.2019 10:00
Pojištění motorových vozidel pro rok 2020 resp. 2020-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 23.10.2019 11:00
Oprava nouzového osvětlení - Městské divadlo, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 21.10.2019 10:00
„Nákup 2 ks užitkových nových elektromobilů N1“
podlimitní Hodnocení 04.10.2019 21.10.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 04.09.2019 11.10.2019 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Chomutov - II.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2019 04.09.2019 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2019 16.08.2019 09:00
všechny zakázky