Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu domova pro seniory Písečná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 09.12.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 01.12.2021 09:00
Pojištění motorových vozidel pro roky 2022 a 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2021 30.11.2021 11:00
Revize elektro na zařízení VO a objektech TSmCH ro rok 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 24.11.2021 11:00
Sekání travnatých ploch
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 13.12.2021 10:00
Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou dráhou, ZŠ Školní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 09.11.2021 09:00
Komunální vozidlo pro svoz odpadu 4x4
nadlimitní Vyhodnoceno 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.10.2021 08.10.2021 13:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 24.09.2021 01.11.2021 09:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2021 07.10.2021 13:30
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Hodnocení 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ pod názvem "ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.08.2021 20.08.2021 13:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 13:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2021 21.06.2021 10:00
všechny zakázky