Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace rozvodů NN – Náměstí 1. Máje, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 11.06.2020 10:00
Modulární dráha pumptrack na p.p.č. 307/1, k.ú. Chomutov I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 09.06.2020 12:00
Sanace školní družiny – 1.NP ZŠ Na Příkopech v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 09.06.2020 12:00
Opravy venkovních prostor Útulku pro psy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Cihlářská, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 21.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa., část elektro Objekt -osvětlení pozemní komunikace, Objekt - osvětlení dvou přechodů pro chodce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2020 22.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2020 18.05.2020 09:00
Oprava hřiště v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 11.05.2020 14:00
Oprava sociálního zařízení ve 2.NP, pavilonu A v ZŠ ul.Písečná 5144, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 10:00
Sadové úpravy - ulice Zengerova, Hornická, Ak. Heyrovského, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 09:00
Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 06.04.2020 27.04.2020 10:00
Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2020 28.04.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Komenského v Chomutově
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2020 28.04.2020 10:00
Rámcová dohoda pro těžební činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Hodnocení 02.04.2020 11.05.2020 10:00
Založení horské louky, selské zahrady a záhonu pro lilii cibulkonosnou v areálu Zooparku Chomutov, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2020 20.04.2020 00:00
všechny zakázky