Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření MAN CV: Horní Ves, Chomutov – III. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 28.05.2024 09:00
Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Provádění kremací
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 02.05.2024 11:00
Skladovací montovaná hala v areálu skládky Pražská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 03.05.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Obnova povrchu ulic - křižovatka ulic Zahradní a Písečná
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov - objekty SO 2, SO 3, SO 5
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Rámcová dohoda na dodávku hraček a ostatní doplňkový sortiment pro prodej v zooshopu
Zoopark Chomutov, p. o.
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Výstavba chodníku v ul. Elišky Krásnohorské, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 11.04.2024 09:00
Posypová sůl pro rok 2024
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2024 16.04.2024 11:00
Skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 02.04.2024 13:30
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2024 03.06.2024 10:00
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 25.03.2024 10:00
všechny zakázky