Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce domu č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce chodníků na sídlišti Písečná - I. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2024 11.07.2024 09:00
Chomutov - Doplnění VO ul. Pod Strání
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2024 09.07.2024 09:00
Park v ul. U Třešňovky v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 09.07.2024 09:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 12.07.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Rekonstrukce objektu č.p. 224, Hálkova ul., Chomutov“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2024 02.07.2024 10:00
Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 10-12
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 05.07.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2024 20.06.2024 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2024 27.06.2024 13:30
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 04.06.2024 20.06.2024 10:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Statutární město Chomutov
nadlimitní Hodnocení 27.05.2024 10.07.2024 10:00
Modernizace výtahu-Dům s pečovatelskou službou Merkur, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 24.05.2024 13.06.2024 10:00
Vozidlo pro mytí a dezinfekci odpadových nádob a kontejnerů
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 22.05.2024 25.06.2024 10:00
Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2024 31.07.2024 10:00
všechny zakázky