Profil zadavatele: Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

  • Název: Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
  • IČO: 46789707
  • Adresa:
    Kadaňská 2334
    430 03 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_257.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tabletů pro ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Vybavení školy IT technikou pro ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 07.09.2020 15:00
Dodávka pánví do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 25.06.2012 00:00
Dodávka interaktivních tabulí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2012 25.06.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016