Profil zadavatele: Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

  • Název: Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
  • IČO: 46789707
  • Adresa:
    Kadaňská 2334
    430 03 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_257.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ 17.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11.05.2021
Rekonstrukce víceúčelového hřiště 30.06.2017