Veřejná zakázka: Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 957
Systémové číslo: P19V00000053
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 04.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování základní Koncepce veřejného osvětlení.

Výstupem veřejné zakázky bude dokumentace (strategie), která musí obsahovat soubor doporučení, pravidel a postupů pro rozvoj a udržitelný provoz veřejného osvětlení statutárního města Chomutova. Strategie musí být v požadovaném formátu zpracována řádně a bez chyb a v provedení odpovídajícím provozním požadavkům dotčených orgánů vedení města pracujícím s veřejným osvětlením.

Strategie v tomto pojetí bude mít dostatečnou míru podrobnosti a vzájemně vyvážené a propojené tři části - analytickou, strategickou a implementační. Strategie bude obsahovat vymezení problému, souhrn podkladových dat a analýz, stanovení vize (tj. budoucí žádoucí stav v dané oblasti) a sady cílů, jichž má být dosaženo. Dále bude strategie obsahovat opatření, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé cíle naplněny.

Zároveň strategie stanoví způsob implementace, včetně vymezení aktérů implementace strategie, časový a finanční rámec implementace apod.

Strategie bude obsahovat způsob vyhodnocení plnění cílů a opatření, včetně sady indikátorů a termínů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 812 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky