Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov
Odesílatel Vladimír Skála
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2019 14:41:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dotaz č. 1

Text: Ve výzvě požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace seznamem významných služeb (bod 3.3.1. zadávací dokumentace), konkrétně čtyř zakázek obdobného významu „(tj. zpracování strategického dokumentu pro oblast veřejného osvětlení – generelu, koncepce či studie apod.), z nichž minimálně 2 byly zpracovány pro municipalitu (obec, město, vyšší územně samosprávný celek, kraj) s počtem obyvatel vyšším než 5000 obyvatel.“
Prokázání má uchazeč provést formou čestného prohlášení.

Přílohou zadávací dokumentace je soubor „P5_prohlaseni o splneni technicke kvalifikace“, který má sloužit jako tiskopis tohoto prohlášení, ve kterém má uchazeč v bodě 1.a. uvést seznam významných zakázek spočívající v „v klasifikaci informací a následné analýze rizik s ohledem na jejich zabezpečení”.
V bodě 1.b. má uchazeč uvést “významnou zakázky spočívající v provedení analýzy souladu dané organizace (zadavatele zakázky) s požadavky zákona, vyhlášky či nařízení a navržení opatření na zajištění souladu dané organizace se stanovenými požadavky včetně plánu jejich implementace”

Odpověď:

Jde o formální chybu. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace 4 zakázkami obdobného charakteru a ne zakázkami uvedenými v příloze P5.

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel v bodě 3.3.2. seznam osob, které se budou podílet na plnění zakázky (seznam techniků) s podrobně uvedenou kvalifikací a minimálními referenčními zakázkami.
Uchazeč má seznam osob uvést formou čestného prohlášení.
Přílohou zadávací dokumentace je soubor „P5_prohlaseni o splneni technicke kvalifikace“, který má sloužit jako tiskopis tohoto prohlášení, ve kterém má uchazeč v bodě 2. uvést seznam realizačního týmu v detailu popisu informací:
- Jméno
- Příjmení
- Pozice

Odpověď:
Uchazeč nemusí v nabídce uvádět doklady prokazující výši vzdělání, praxe, referenční zakázky, osvědčení o autorizaci pro jednotlivé osoby, které zadavatel požaduje v bodě 3.3.2 výzvy ke každé pozici.