Veřejná zakázka: Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce restaurace "Dřevák", Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 884
Systémové číslo: P18V00000211
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005652
Datum zahájení: 05.11.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce restaurace "Dřevák", Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do moderního stravovacího provozu s ohledem na hygienické a provozní požadavky do vymezených prostorů 1. NP daného rekonstruovaného objektu restaurace „Dřevák“ na st. p.č. 1698, k.ú. Chomutov I.
Množství a minimální zadavatelem požadované technické parametry dodávky Gastrotechnologie jsou vymezeny Technickou zprávou - gastrotechnologie se seznamem technického zařízení, dispozičním řešením gastroprovozu a výkazem výměr Aktuální –gastro-soupis.
Součástí předmětu veřejné zakázky je též montáž a instalace Gastrotechnologie v místě plnění, včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude spočívat v jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a rozvodu vody a kanalizace.

3.4 Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, Přílohou č. 2 zadávací dokumentace – výkaz výměr a Přílohou č. 3 zadávací dokumentace – obchodní podmínky v předloženém vzoru kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky