Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce restaurace "Dřevák", Chomutov
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2018 17:23:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 Zákona s poukazem na ustanovení § 52 písm. a) Zákona.
Zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky.
Zadávací dokumentace a další přílohy jsou zveřejněny na webovém odkazu:
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_884.html


Přílohy
- I_Výzva k podání nabídek.pdf (465.49 KB)
- I_Výzva k podání nabídek.pdf (465.49 KB)