Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu ZŠ Kamenná na st. p. č. 6002/4, k. ú. Chomutov I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 671
Systémové číslo: P17V00000249
Evidenční číslo zadavatele: P17V00000249
Datum zahájení: 07.12.2017
Nabídku podat do: 20.12.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu ZŠ Kamenná na st. p. č. 6002/4, k. ú. Chomutov I
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení na odstranění objektu na st. p. č. 6002/4, k.ú. Chomutov I (dále jen „demolice“). Jedná se o demolici objektu bývalé základní školy v ulici Kamenná v Chomutově. Stavba je tvořena 6 pavilony se spojovacím objektem. Pavilony mají 1 až 3 nadzemní podlaží, v 1.NP pavilonu MVD 3 je umístěn kryt CO. Základní škola byla provedena jako montovaný železobetonový skelet, kryt CO byl řešen jako železobetonový monolit. Objekt je napojen na všechny sítě veřejné technické infrastruktury, tzn. na kanalizaci, vodovod, rozvod NN, plynovod, rozvod tepla a komunikační vedení. V rámci demolice budou odstraněny jednotlivé pavilony (U 1.1, U 1.2, S3, MVD3 + CO, T2, dostavba) a spojovací objekt (CF) včetně základů, oplocení a přilehlých komunikací – viz situační nákres odstraňovaných staveb (příloha č. 5 této výzvy). Způsob sanace prostoru po demolici bude stanoven na základě průzkumných prací v průběhu zpracování PD.
Součástí spojovacího objektu CF je také trafostanice. Trafostanice musí zůstat po demolici zachována, tzn., že součástí projektové dokumentace bouracích prací bude také návrh stavebních úprav zajišťujících zachování funkčnosti trafostanice.
Zadavatel požaduje, aby zpracovatel projektové dokumentace navrhl rozdělení postupu demolice objektu na etapy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky