Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce chodníků v ulicích Haškova, Bělohorská, Pionýrů, Kochova v Chomutově, k. ú. Chomutov I“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 564
Systémové číslo: P17V00000143
Evidenční číslo zadavatele: P17V00000143
Datum zahájení: 26.07.2017
Nabídku podat do: 11.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce chodníků v ulicích Haškova, Bělohorská, Pionýrů, Kochova v Chomutově, k. ú. Chomutov I“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění se rozumí zpracování kompletní dokumentace spolu se zajištěním potřebných pravomocných rozhodnutí pro tři etapy akce „Rekonstrukce chodníků v ulicích Haškova, Bělohorská, Pionýrů, Kochova v Chomutově, k. ú. Chomutov I“, které budou řešit stavební úpravy požadované zadavatelem v zastavěném území ulic Haškova, Bělohorská, Pionýrů a Kochova v Chomutově (dále jen „stavební úpravy“). Rozsah jednotlivých etap je specifikován v grafické příloze č. 4 výzvy k podání nabídek.
Předmět plnění se skládá z díla A, díla B a díla C, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé části (vždy samostatně pro každou etapu).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Chomutova
Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky