Veřejná zakázka: POKRAČOVÁNÍ zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1639
Systémové číslo: P23V00000123
Spisová značka: SZ MMCH/118363/2023
Datum zahájení: 15.09.2023
Nabídku podat do: 27.09.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POKRAČOVÁNÍ zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí následujících služeb správce stavby pro investiční akci „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení:

a) výkonu činností správce stavby ve smyslu výkonu práv a plnění povinností v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, Metodiky pro časové řízení a Metodiky pro řízení změn při výstavbě, přičemž tyto dokumenty vychází z Českého smluvního standardu (ČSS)

b) výkonu činností technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Důvod vypsání veřejné zakázky

Veřejná zakázka je vypsána v souvislosti s probíhající realizací investiční akce „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově“.
V návaznosti na vážné statické problémy budovy, které vyvstaly během realizace a generují obrovské vícepráce, a z toho vyplývající potřebu posunutí termínu realizace stavby, kdy nelze po původním správci stavby spravedlivě požadovat, aby po dosažení maximální odměny stanovené příkazní smlouvou, vykonával bez nároku na odměnu své povinnosti po dobu předpokládaných dalších 12 měsíců, se smluvní strany dohodly na ukončení stávající příkazní smlouvy a vypsání nového výběrového řízení na výkon činností správce stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky