Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Zahradní 5185 v Chomutově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1015
Systémové číslo: P19V00000111
Spisová značka: SZ MMCH/177479/2019
Datum zahájení: 14.08.2019
Nabídku podat do: 26.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Zahradní 5185 v Chomutově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace, jejímž cílem je zejména realizovat opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zahradní 5185 v Chomutově. Konkrétně se bude jednat o zateplení obálky budovy (zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a provedení nové hydroizolační krytiny na střeše), výměnu doposud neměněných oken, instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v místnostech určených pro trvalý pobyt dětí, a instalace subregulace tepla na výstup CZT z výměníkové stanice. (dále jen „stavební úpravy“)

Dodaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro účely podání žádosti o dotaci pro projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, proto její zpracování musí být provedeno dle aktuálně vyhlášené výzvy a platných podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory pro období 2014-2020 – prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1, jejichž aktuální znění nalezne uchazeč v následujícím odkazu https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-5/ nebo http://www.opzp.cz/. Zadavatel předpokládá podat žádost do výzvy č. 121 https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124.

Bližší informace naleznete ve výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky