Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Zahradní 5185 v Chomutově
Odesílatel Jaroslava Balogová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2019 15:30:48
Číslo jednací ve SpSl MMCH/178329/2019/JBAL
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

dovoluji si Vám poslat výzvu k podání nabídek na výše uvedenou zakázku. Bližší informace naleznete na profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1015.html.

S pozdravem

Jaroslava Balogová
Odbor rozvoje a investic
Úsek dotací a strategického plánování
náměstí 1. máje 1, č. dveří 37
j.balogova@chomutov-mesto.cz
Tel.: 474 637 173, Mob.: 725 996 254


Přílohy
- Výzva k podání nabídky MŠ Zahradní.pdf (2.24 MB)