Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Palackého 4057 a 4059 v Chomutově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1014
Systémové číslo: P19V00000110
Spisová značka: SZ MMCH/177350/2019
Datum zahájení: 14.08.2019
Nabídku podat do: 26.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Palackého 4057 a 4059 v Chomutově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace, jejímž cílem je zejména realizovat opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Palackého 4057 (budova A) a 4059 (budova B) v Chomutově. V případě obou budov se bude konkrétně jednat o zateplení obálek (obvodových stěn a střešní konstrukce), výměnu doposud neměněných oken, a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách. V budově č. p. 4059 bude dále provedeno odvlhčení 1. PP s opravou, případně změnou, konstrukce stávajících anglických dvorků a teras v 1.NP, s přihlédnutím k požadavkům vedení mateřské školy.

Dodaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro účely podání žádosti o dotaci pro projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, proto její zpracování musí být provedeno dle aktuálně vyhlášené výzvy a platných podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory pro období 2014-2020 – prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1, jejichž aktuální znění nalezne uchazeč v následujícím odkazu https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-5/ nebo http://www.opzp.cz/. Zadavatel předpokládá podat žádost do výzvy č. 121 https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124.

Více informací naleznete ve výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podávat doporučeně anebo osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská ul. 4602, 430 28 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky