Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sekání travnatých ploch
Odesílatel Andrea Krausová
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2021 11:10:18
Předmět VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA DOKUMENTACE

Vážený uchazeči,
v příloze zasíláme vysvětlení vašich dotazů ze dne 02.12.2021.
Zadavatel dává na vědomí, že DOŠLO KE ZMĚNĚ v návrhu rámcové smlouvy resp. vypuštění nadbytečného odstavce 12.6 v článku XII.
Zadavatel očekává, že účastník ve své nabídce předloží verzi Návrhu rámcové smlouvy platného k 06.12.2021.

S pozdravem

Andrea Krausová
investiční referent TSmCH


Přílohy
- Příl.č.3 Návrh rámcové smlouvy platný k 06.12.2021.doc (104.00 KB)
- Příl.č.3 Návrh rámcové smlouvy platný k 06.12.2021.pdf (454.04 KB)
- Vysvětlující informace k zadávacím podmínkám č.1.pdf (161.42 KB)