Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střechy U Větrného mlýna 4605
Odesílatel Milan Kalný
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2020 09:48:09
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR - Oprava střechy U Větrného mlýna 4605

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu na předložení nabídky na VZMR na stavby - Oprava střechy U větrného mlýna 4605
Prohlídka stavby i termín předložení nabídky je uveden v zadávací dokumentaci.

s přáním hezkého dne

Technické služba města Chomutova
příspěvková organizace
Kalný Milan
odborný technik


Přílohy
- Poptávka střecha U Větrného mlýna.pdf (308.39 KB)
- 008-2020-MK smlouva oprava střechy U Větrn mlýna 4605.docx (20.22 KB)
- Oprava ploché střechy.xls (218.50 KB)
- Výřezy z PD.pdf (343.38 KB)