Veřejná zakázka: Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 930
Systémové číslo: P19V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019261
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 12.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště včetně osvětlení. Stavba je členěna následující objekty a technologická zařízení:
• SO. 100. Komunikace
• SO. 300. Odvodnění
• SO. 401. Veřejné osvětlení
Výstavbou parkoviště Kamenný vrch dojde k nárůstu počtu parkovacích míst v řešené lokalitě. Stavba je umístěna ve svažitém terénu, kde jsou jednotlivá patra propojena schodišti.
Dodavatel bude plnit dílo dle podmínek uvedených ve smlouvě a projektové dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že části projektové dokumentace SO.402 a SO.403, které obsahují informace ke kamerovému systému, se netýkají předmětu této veřejné zakázky a budou realizovány jako samostatná veřejná zakázka.
Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy (závazný vzor) a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 646 664 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky