Veřejná zakázka: Obchodní zastoupení pro inzerci v Chomutovských novinách 2017-2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 401
Systémové číslo: P16V00000244
Datum zahájení: 10.11.2016
Nabídku podat do: 22.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obchodní zastoupení pro inzerci v Chomutovských novinách 2017-2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Statutární město Chomutov, jako vydavatel Novin, poptává činnost obchodního zastoupení pro inzerci v Novinách. Jako vydavatel se zavazuje zveřejňovat inzerci, kterou mu předá poskytovatel inzerce (dále jen „inzerce“), ve všech číslech Novin vycházejících v letech 2017 - 2018 (celkem 24 čísel) za podmínek uvedených ve Smlouvě o reklamě (dále jen „smlouva“) - příloha č. 2 výzvy.
Noviny vychází jako měsíčník první středu v měsíci, tj. celkem 24 vydání periodika, v nákladu 22 600 kusů, ve vazbě V1, o rozměru 297 x 210 mm, gramáž papíru 90g/m² LVC, v rozsahu 24 stran včetně obálky s barevností 4/4.
Inzerce bude zveřejňována na jedné inzertní celostraně Novin (str. 2) a zbývající inzerce o celkovém rozsahu dvou stran A4 může být rozestřena na stranách Novin dle určení vydavatele. V případě zájmu poskytovatele je možné inzerci o rozsahu jedné strany A4 umístit jako celostranu na str. 24. V tom případě může poskytovatel obsadit inzercí stranu 2, stranu 24 a jednu stranu A4 rozestřenou na stránkách novin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky