Veřejná zakázka: Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 1477
Systémové číslo: P22V00000100
Spisová značka: SZ MMCH/126385/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037869
Datum zahájení: 21.09.2022
Nabídku podat do: 09.01.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně - provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor.
Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.
Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.
Návrh by měl komunikovat se svým bezprostředním okolím a respektovat krajinu okolního stávajícího centrálního městského parku a adekvátně se do ní začlenit.
Návrh musí rovněž využít v maximální možné míře obnovitelných zdrojů pro zajištění svých energetických potřeb.
Vybraný návrh řešení se stane podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
grafická vyjádření návrhu;
textovou část;
požadované dokumenty viz odstavec 4.2 soutěžních podmínek.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy