Smlouva: Nájemní smlouva - restaurace Tajga

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 70
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2011
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 258 000,00

Název (předmět)

Nájemní smlouva - restaurace Tajga

Stručný popis

Předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele přenechat nájemci do užívání restauraci Tajga, č.p. 5590 v areálu zooparku.

Zadavatel

  • Úřední název: Zoopark Chomutov, p. o.
  • IČO: 00379719
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 259
    43001 Chomutov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008237

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy