Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ABC Chomutov spol. s r.o.
IČO: 44566760
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 14 886 773,06 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 18 012 995,40 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2021