Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění ostrahy majetku a osob v rámci Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby ochrany majetku v areálu zadavatele, případně na dalších definovaných místech. Předmět plnění je detailně specifikován v zadávacích podmínkách.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Školní 999/6
430 01 Chomutov
Kontakt: Ing. Markéta Vinklárková, kontaktní osoba zadávacího řízení
E-mail: vinklarkova@asistencnicentrum.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.10.2021 10:00
Datum zahájení: 20.10.2021 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: