Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/100497/2021/OKP/Kuk
ID ve SpSl MMCHF210000953Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu MŠ Palackého č. p. 4059 v Chomutově včetně vybudování extenzivní zelené střechy.
Předmětem stavebních prací bude zateplení fasády a ploché střechy, na které bude dále vybudována extenzivní zelená střecha. Dále instalace ekvitermní regulace a osazení termostatických radiátorových ventilů na všech otopných tělesech včetně následného hydraulického vyregulování otopné soustavy. Dalším opatřením je zabránění nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním období v podobě realizace venkovních žaluzií s ručním elektronickým ovládáním.
Součástí stavebních prací je dále rekonstrukce 1. PP – provedení odvlhčení, rekonstrukce přístupových komunikací (chodníků), osazení anglických dvorků v místě oken do 1. PP, terénní práce – zarovnání okolního terénu, výplně otvorů v 1. NP, vybudování nástavby ve 2.NP - rozšíření o 2 denní místnosti – zděná konstrukce, výplně otvorů, střešní konstrukce, elektroinstalace, podlahy, vnitřní úpravy, malby, omítky, vytápění atd., a další přidružené stavební práce.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.08.2021 10:00
Datum zahájení: 13.07.2021 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: