Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a správy decentralizovaných zařízení pro Zadavatele. Podrobně odst. 3.1. a 4.2 Výzvy a zadávacích podmínek pro zpracování nabídky a přílohy zadávacích podmínek č. 1-7. Uvedené soubory jsou uloženy v záložce Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.08.2021 10:00
Datum zahájení: 10.06.2021 12:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: