Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
IČO: 25751018
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 9 474 469,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 464 107,49 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2020