Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VOBAS s.r.o.
IČO: 25417045
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 13 698 835,39 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 16 575 590,82 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2019