Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu restaurace a přístavba nového bloku s kuchyní, provozním zázemím restaurace a sociálním zařízením pro návštěvníky. Další částí jsou pak přípojka vody, kanalizace a elektrické energie. Přípojka plynu je stávající.
Rekonstrukce zahrnuje vybudování veškerých vnitřních rozvodů – zdravotně technických instalací, elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), vzduchotechniky, rozvodu plynu a osazení LAPOLu.
Součástí díla je také vybudování přístupové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a zpevněných ploch (komunikace, parkovací plochy). Před zahájení samotných stavebních úprav je nutné provést demolici přistavených objektů a pokácení 3 vzrostlých stromů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt: Mgr. Marcela Kukiová
m.kukiova@chomutov-mesto.cz
mob. 602 312 626
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 28.01.2019 10:00
Datum zahájení: 12.12.2018 12:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: