Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Poskytování služeb spočívající v zajištění odborných činností a poradenství v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/31, Chomutov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.12.2018 13:00
Datum zahájení: 14.11.2018 14:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: