Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování územní studie řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera a zpracování projektové dokumentace řešení západních, východních a jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu Kamencového jezera včetně dopravní a provozní infrastruktury
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace řešení západních, východních a jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu Kamencového jezera včetně dopravní a provozní infrastruktury (dále jen „stavební úpravy“), včetně provedení související inženýrské činnosti, a zpracování územní studie řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera, a to v návaznosti na soutěž o návrh „Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera“ (dále jen „architektonická soutěž“), která proběhla v období 2017 - 2018 v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro provedení díla je vítězný návrh na řešení společnosti Refuel s.r.o
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ano
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zakázka na služby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 08.11.2018 10:00
Datum zahájení: 30.10.2018 13:26
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: