Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka nábytku do Střediska volného času – „Domečku“ a Základní umělecké školy TGM v Chomutově
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do odborných učeben v ZUŠ TGM a SVČ - Domeček v Chomutově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: PODATELNA
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
Kontakt: Mgr. Vladimír Skála
v.skala@chomutov-mesto.cz
474 637 415
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.11.2018 10:00
Datum zahájení: 05.11.2018 12:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: