Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování odborné infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi ve dvou objektech zřizovaných Statutárním městem Chomutovem.
Předmět veřejné zakázky spočívá v dodávkách a implementaci počítačové a audiovizuální techniky, modernizaci datové sítě, dodávce a implementaci aktivních prvků (HW a SW) do objektů ZUŠ a Domečku v Chomutově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: Ing. Lukáš Pöselt, e-mail: l.poselt@chomutov-mesto.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 02.10.2018 10:00
Datum zahájení: 04.09.2018 10:34
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: