Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Vršovců v Chomutově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky, je rekonstrukce stávajících rozvodů a stožárů veřejného osvětlení v ulici Vršovců v Chomutově, včetně doplnění osvětlení přechodu u křižovatky s ulicí Školní. Nové osvětlení bude napojeno z původních rozvodů veřejného osvětlení v uvedené lokalitě. Stavbu je nutné koordinovat z probíhajícími stavbami v dané lokalitě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: Bc. Kateřina Vránová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (stavební práce)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.05.2018 09:00
Datum zahájení: 27.04.2018 08:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: