Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a implementaci počítačové a audiovizuální techniky, modernizaci datové sítě, dodávce a implementaci aktivních prvků (HW a SW) do 10 objektů v 9 základních školách v Chomutově.
Dílo se skládá z části A, části B, části C, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé dílčí části (vždy samostatně pro každou základní školu). Pro účely smlouvy o dílo se bude každá část díla A, B, C považovat za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně. Pozn. zadavatele: Nejedná se o části ve smyslu 35 ZZVZ, nýbrž o samostatné logické celky dodávky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: Odbor vnějších vztahů, úsek veřejných zakázek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.04.2018 10:00
Datum zahájení: 14.02.2018 11:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: