Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin.. Součástí díla je zařízení staveniště včetně ostatních vedlejších nákladů vyplývajících z provádění díla.
Místem plnění je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny v 8 základních školách zřizovaných městem Chomutovem (celkem 9 objektů).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: Mgr. Kukiová Marcela, OVV-ÚVZ
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.02.2018 10:00
Datum zahájení: 18.01.2018 09:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: