Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/53679/2024/OKP/Kuk
ID ve SpSl MMCHF240001479Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě Chomutov a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Projekt řeší první etapu rekonstrukce soustavy VO v majetku města Chomutova včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků platných norem na osvětlení. Nejedná se o výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
Rekonstrukcí dojde k výměně 824 kusů starých svítidel za nové LED osvětlení a výměně 14 rozvaděčů, s čímž je spojena zásadní úspora elektrické energie na provoz soustavy VO a možnost regulovat negativní vlivy veřejného osvětlení na občany města v noci.
Nová svítidla budou využívat LED technologii o příkonech 8 - 170 W. Instalováno bude celkem 824 svítidel umístěných na 786 podpěrných bodech. Součástí rekonstrukce je i dozbrojení všech dotčených rozvaděčů stykači s patřičnou charakteristikou. Svítidla jsou vybavena stmívatelnými zdroji s možností napojení na řídící systém.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.05.2024 10:00
Datum zahájení: 06.03.2024 15:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):