Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba a oprava bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor ve vlastnictví nebo správě zadavatele
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_410.html

Dodavatelé vyjádří svůj předběžný zájem do 12.5.2023 do 10:00 hod v písemné podobě odesláním zprávy zadavateli k VZ Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor na adresu profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_410.html

Zadavatel výslovně upozorňuje, že účastník, který nevyjádří svůj předběžný zájem v poskytnuté lhůtě, nebude v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ vyzván zadavatelem k podání žádosti o účast a nebude tak moci podat žádost o účast a účastnit se dále zadávacího řízení.
Kontakt: Mgr. Lukáš Kohout, advokát
lukas.kohout@dppartners.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení zahájené předběžným oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro předběžný zájem: 12.05.2023 10:00
Datum pro žádosti o účast: 28.03.2024 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 05.04.2023 16:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: