Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MK - mont illuminations s.r.o.
IČO: 25424769
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 594 400,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 929 224,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2023