Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Intermont, Opatrný, s.r.o.
IČO: 49900854
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 27 225 583,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 32 942 955,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2023