Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení termínu k podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl MMCH/74643/2023/Bro
ID ve SpSl MMCHF230001301Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
1. REHABILITAČNÍ – RELAXAČNÍ – SMYSLOVÉ AKTIVITY
snoezelen – modernizace a vybavení zázemí pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami reedukační a relaxační učebna
odpočívárna – modernizace a vybavení zázemí pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami –– rehabilitační část výuky
2. PORADENSKÉ AKTIVITY
školské poradenské pracoviště – modernizace a vybavení zázemí prostoru
3. TRÉNINKOVÉ AKTIVITY
cvičná kuchyňka – pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – práce v domácnosti
keramická dílna – pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami –– práce v domácnosti
výukové altány na environmentální a řemeslnou výuku – pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – práce v domácnosti
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt: KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE PRO VĚCI ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ

Petra Brožíková DiS.
e-mail: p.brozikova@chomutov.cz
tel.: +420 727 851 251

Ing. Hana Jeřábková
e-mail: h.jerabkova@chomutov.cz
tel.: +420 606 071 541
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.06.2023 10:00
Datum zahájení: 24.05.2023 08:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: