Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/69874/2023
ID ve SpSl MMCHF230001291Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Písečná 5144
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a práce vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy a rekonstrukce stávajícího objektu administrativní budovy - kuchyně 5. základní školy. Po rekonstrukci bude zavedena nová technologie kuchyně, včetně vzduchotechniky. Kuchyň bude nově pouze na elektřinu. Veškeré spotřebiče budou zapojeny na nově upravené cesty již stávajících sítí (kanalizace, voda). Kuchyň je situována pod stejnými parametry, tedy pro 5 zaměstnanců. Kromě místnosti kuchyně budou rekonstruovány sociální zařízení pro zaměstnance a místnosti úzce související s provozem kuchyně. Dále se budou provádět povrchové úpravy v místnosti stávající jídelny.

Zakázku tvoří dvě části:
ČÁST A: Dodávka gastrotechnologie, její kompletace, instalace a doprava na místo plnění
ČÁST B: Rekonstrukce školní kuchyně - údržbové stavební práce (rozvody VZT, ZTI, elektroinstalace, výměna podlahových krytin apod.)

Nejedná se o samostatné části veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Obě části díla budou z ekonomických a organizačních důvodů v prostředí realizace v době plného provozu školy realizovány jedním současně vybraným Dodavatelem.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt: Ing. Jana Tröglová, e-mail: j.troglova@chomutov.cz, tel.: 474 637 414
Ing. Iveta Kozáková, e-mail: i.kozakova@chomutov.cz, tel.: 474 637 431
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.06.2023 10:00
Datum zahájení: 05.05.2023 09:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: