Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/26626/2023/OKP/Kuk
ID ve SpSl MMCHF230001253Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení obnov povrchů v ulicích Březenecká (úsek SHELL – Pod Strážištěm) a Pod Strážištěm (úsek 1 a 3 definovaný projektovou dokumentací). Jedná se o obnovu stávajících asfaltových krytů komunikací, stávajících zálivů nástupišť BUS a stávajících přechodových ostrůvků. Součástí díla je taktéž položení chrániček metropolitní sítě a veřejného osvětlení.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.03.2023 10:00
Datum zahájení: 10.02.2023 12:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: