Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka informačního systému pro řízení procesů Městské policie Chomutov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačového programového vybavení, dále jen informačního systému pro řízení procesů Městské policie Chomutov. Základním předpokladem je, že informační systém je on-line aplikace sloužící k vytváření a správě elektronických informací o událostech, které řeší a dokumentuje městská policie, případně jsou přirozenou součástí její činnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: David Žažo, d.zazo@chomutov-mesto.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.09.2016 12:00
Počátek běhu lhůt: 13.09.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: