Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/35957/2022/OKP/Kuk
ID ve SpSl MMCHF220001050Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“, kterou hodlá Statutární město Chomutov v průběhu měsíce dubna vyhlásit.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Případné připomínky nebo podněty k úpravám zadání prosím pošlete formou zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adresu https://zakazky.chomutov-mesto.cz/
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2022 12:00
Datum zahájení: 21.03.2022 15:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: