Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2021 12:41:57
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
obracíme se na Vás s žádostí o zapojení se do předběžné tržní konzultace připravované veřejné zakázky a o sdělení vašich námětů z praxe.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
OVV, úsek veřejných zakázek


Přílohy
- Pozvánka podepsaná.pdf (554.12 KB)