Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Odesílatel Petr Maxa
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. [IČO: 64053466]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.09.2021 11:28:31
Předmět Výzva

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova Jirkova a.s., na rok 2022.