Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace hřiště na sídlišti Zahradní, Chomutov
Odesílatel Kateřina Vránová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2021 14:01:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
žádáme vás o podání nabídky na výše uvedenou investiční akci.
Za podané nabídky vám předem děkujeme,
K. Vránová, ORI-SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - hřiště Zahradní.pdf (1.63 MB)